"ไปรษณีย์ไทย" ยังตรึงค่าบริการส่งจดหมายในประเทศ

“ไปรษณีย์ไทย” ตรึงค่าบริการส่งจดหมายในประเทศ 3 บาทเท่าเดิม

“ไปรษณีย์ไทย” ยังตรึงค่าบริการส่งจดหมายในประเทศ 3 บาทเท่าเดิม ยืนยันปรับอัตราฯ ไม่กระทบผู้ใช้บริการรายย่อยและประชาชน ส่วนภาคเอกชนมีจะคิดในราคาพิเศษ

นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ตามที่มีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบการปรับอัตราค่าบริการไปรษณียภัณฑ์ ตามร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราไปรษณียากรนั้น ถือเป็นการปรับอัตราค่าบริการครั้งแรกในรอบ 18 ปี ของการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทย

ทั้งนี้ เป็นเพียงการขึ้นราคาเฉพาะการส่งจดหมายและเอกสารสำคัญ และจะปรับเฉพาะบริการส่งจดหมายในประเทศเท่านั้น โดยอัตราค่าบริการพิกัดแรก น้ำหนักไม่เกิน 10 กรัม ซึ่งเป็นพิกัดน้ำหนักที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการยังคงไว้ที่ 3 บาทเช่นเดิม

ส่วนเอกสารหรือจดหมายที่มีน้ำหนักเกินจากที่กำหนดจำเป็นต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นให้สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจและการแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ภาคธุรกิจซึ่งฝากส่งเอกสารและจดหมายกับไปรษณีย์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง หรือการส่งปริมาณมากๆ จะมีการมอบส่วนลดในอัตราพิเศษ

"ไปรษณีย์ไทย" ยังตรึงค่าบริการส่งจดหมายในประเทศ

 

นอกจากนี้ เพื่อให้การส่งจดหมายและเอกสารสำคัญเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ไปรษณีย์ไทยได้พัฒนาบริการรองรับและเป็นทางเลือก คือ การจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร เพิ่มช่องทางการส่งเอกสารที่สะดวกรวดเร็วขึ้น

รวมทั้งเป็นตัวกลางในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน การประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเอกสารสำคัญของหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าเอกสารนั้นเป็นตัวจริง โดยเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการเอกสารในยุคดิจิทัล

นายดนันท์ กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยยังคงสนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อเปิดทางให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือผู้ประกอบการ e-Commerce พัฒนาคุณภาพบริการ EMS ส่งด่วนทุกวัน สะดวกทุกวัน เพิ่มโปรคุ้ม EMS ลดทุกวัน ช่วยประหยัดค่าส่งได้มากขึ้น การเข้ารับฝากสิ่งของถึงบ้าน

โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องออกจากบ้าน การพัฒนาระบบดิจิทัลให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและชีวิตประจำวันของผู้ค้าขายและประชาชน เช่น การเพิ่มช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart.com แพลตฟอร์มออนไลน์ รวบรวมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชนที่ใหญ่ที่สุด

รวมทั้งการสนับสนุนสาธารณสุข ส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการรับมือกับสถานการณ์โรคโควิดตลอดจนการพัฒนาบริการอื่นๆ เพื่อให้คนไทยได้รับบริการที่ครอบคลุม และมีความต่อเนื่องในทุกๆ วัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ daukszewicz.com

Releated