โปรโตคอล DeFi กำลังตัดริบบิ้นสุภาษิตในการแลกเปลี่ยนตัวเลือกโดยหวังว่าจะสร้างรายได้ 100 ล้านดอลลาร์ต่อวันแม้ว่าสภาวะตลาดจะหนาวจัด

Ribbon Finance เพื่อดึงความสนใจของ Ethereum ด้วยการแลกเ […]